Inloggen

Privacyverklaring

Als deelnemer aan het Brabant Water Klantenpanel geeft u Brabant Water N.V. toestemming om uw gegevens op te slaan en om u te benaderen voor deelname aan onderzoeken. Die onderzoeken hebben te maken met Brabant Water N.V. en openbare drinkwatervoorziening. Het doel daarvan is om de dienstverlening en producten te monitoren, verbeteren en bij te sturen.

Deelname aan het Brabant Water Klantenpanel is geheel vrijblijvend. Er is geen enkele verplichting om de vragenlijsten in te vullen. U kunt zich op elk moment afmelden. Dan wordt uw e-mailadres uit het bestand verwijderd.

Uw gegevens en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden blijven anoniem. En uw gegevens en antwoorden worden niet doorgegeven aan derden. U hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of (een deel van) uw antwoorden kan worden vernietigd. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zal er gehoor worden gegeven aan uw verzoek.

Het technische beheer van het Brabant Water Klantenpanel en de technische uitvoering van de onderzoeken onder panelleden worden verzorgd door verwerker MWM2 B.V., Overtoom 60-62 IV, 1054 HK Amsterdam. Met MWM2 B.V. heeft Brabant Water afspraken gemaakt over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring op de website van Brabant Water