Inloggen

Disclaimer

Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. Brabant Water probeert de informatie op deze website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden.

De informatie op deze website heeft Brabant Water met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze site. Brabant Water kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Brabant Water streeft naar een optimale bereikbaarheid van de website en betrouwbaarheid van haar e-mailverkeer. Brabant Water is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in haar e-mailverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brabant Water.

Brabant Water heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.